PR články

PR články

Moderní zákazník je reklamou již přesycen. Nejrůznější vyskakovací okna, kýčovité slogany vychvalující výrobky či službu do nebes a problikávající reklamní bannery nejsou už tak účinné, jako tomu bylo dříve. Na scéně se objevuje alternativnější způsob propagace podnikatelského záměru v podobě PR článků. PR znamená „Public Relations“, čili vztahy s veřejností a tak vytvořený článek vylepšuje Vaše postavení na trhu.

Jde o promyšlený text, který není vtíravý a navíc ho kladně hodnotí i internetové vyhledávače. Tedy za předpokladu, že jeho zhotovitel zná podrobné zásady, kterých je zapotřebí se důsledně držet. PR článek zcela přirozenou formou chválí jakoukoliv službu nebo produkt. PR články většinou obsahují odkazy (linkbuilding) a tak Vám jednak mohou přivést nové návštěvníky přímo a zároveň zvýšit pozici ve vyhledávačích (zvýšení nepřímé návštěvnosti).

PR články – jistota prodeje

Po přečtení PR článku se čtenář bude chtít dozvědět více, nebo rovnou nakoupit, a to je chvíle pro Váš internetový obchod. Zde vidíte, jak je celý komplex linkbuildingu provázán a jedno se neobejde bez druhého. PR článek je ve své podstatě strukturovaný text, jenž bere ohledy jak na kvalitu prožitku ze čteného projevu, tak i na internetové vyhledávače. Stejně tak je důležité, kde PR článek publikovat. Mnoho poskytovatelů vám sepíše jeden PR článek a rozmístí ho na 100 PR webů, což je velká chyba. Nespoléhejte se na amatéry, kteří nevědí, jak Váš projekt vyzdvihnout.

Kvalitní PR články

Pořizované články by měly být samozřejmě psány pravopisně, bez gramatických a stylistických chyb. Je vhodnější volit informativní formu než agresivní propagaci produktu nebo služby. Díky tomu získáte u čtenáře důvěru a ta je prvním krokem při transformaci v zákazníka.

Nechte si napsat PR článek od nás a věříme, že tím začneme dlouhodobou a úspěšnou spolupráci.

Zavolejte nám nebo napište co potřebujete a rádi pomůžeme:

tel: 602 955 945, info@mediapartner.cz